Skip to main content

Saa kokea uusia tilanteita turvallisissa ympäristöissä… Ja saa kokea välillä tosi voimakkaita ja jopa vaikeita tunteita. Ja oikeasti ei oo mitään hätää itsellä.

Keväällä 2021 avasimme Roolipelikerhon, jonka puitteissa larppaamisesta (live action role play) kiinnostuneet pääsivät kokoontumaan viikoittain, pelaamaan ja viettämään vapaa-aikaa mukavalla porukalla. Taitava Me -hankkeessa olemme pyrkineet “avaamaan” larppausta suuremmalle yleisölle niin, että savonlinnalaisilla nuorilla, opiskelijoilla ja asukkailla olisi entistä parempi mahdollisuus osallistua tämänkin kiehtovan harrastustoiminnan pariin. Hankkeemme tukee nuorten omaehtoista harrastustoimintaa ja avaa muun muassa liveroolipelaamisen työpajoja myös vuonna 2022.

 

Mutta mitä se larppaaminen oikein on?

Liveroolipelaaminen kiinnostaa suurta joukkoa harrastajia Savonlinnassa. Jo usean vuoden ajan Savonlinnan Taidelukio on tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden osallistua larppauskurssiin, jonka lisäksi opiskelijoiden keskuudessa on ollut aiheeseen liittyvää kerhotoimintaa. Myös Roolipeliyhdistys Perkunas on jo pitkään järjestänyt aiheeseen liittyviä tapahtumia ja jakanut tietoa harrastusmuodosta. Taitava Me Roolipelikerhoon on osallistunut vuoden aikana 25 nuorta. Osallistujat ovat sitoutuneet toimintaan, ja pelaamisen lisäksi osa nuorista on kiinnostunut myös itse ohjaamaan peliryhmiä.

Taitava Me Roolipelikerhon toiminnassa mukana olleet, jo kokemusta keränneet larppaajat, kertoivat harrastuksestaan työpajakoordinaattorille. Toivottavasti tämän jutun luettuasi sinäkin tiedät lisää ja kenties rohkaistut kokeilemaan larppaamista. Haastattelusta poimittuja sitaatteja näet tekstin seassa olevista kuvista.

Se, että liveroolipelaamiseen voi tutustua koulussa, ei ole ihan tavallista. Tämä on kuitenkin ollut jo useita vuosia mahdollista Savonlinnan Taidelukiossa, jossa myös molemmat haastateltavani olivat saaneet kokemusta larppaamisesta. Kirjallisuus liittyy vahvasti larppaamiseen, josta haastattelussa mainittiin esimerkkinä Harry Potter -sarjan teemaan liittyvät larpit. Kaikkia larppeja tai pöytäroolipelejä ei tarvitse keksiä itse, vaan valmiita käsikirjoituksia löytyy paljon. Esimerkiksi Dungeons & Dragons -sarja on monelle roolipelaajalle tuttu.

 

Taitava Me Roolipelikerhossa osallistujat saavat tietoa liveroolipelaamisesta harrastuksena ja vapaa-ajanviettotapana. Kerhon tavoitteena on kehittää mielekästä, säännöllisesti kokoontuvaa toimintaa, joka mahdollisesti “juurtuisi” osaksi Savonlinnan harrastuskenttää. Uutena juttuna vuonna 2022 aloitimme Larppipajan, jossa perehdytään larppien suunnitteluun, käsikirjoittamiseen ja toteuttamiseen viikottaisissa kokoontumisissa.

Larppaaminen ei ole ihan lasten leikkiä, vaikka jotain samaa niissä onkin. Harrastus sopii kuitenkin hyvin melkein kaiken ikäisille, mutta kaikki liveroolipelit eivät sovi lapsille tai alle 18-vuotiaille. Molemmat haastateltavat olivat tulleet paremmin tutuksi lajin kanssa lukioikäisinä. Taitava Me Roolipelikerhossa osallistujat ovat olleet 16-29-v. ikäisiä, mutta myös yli 30-vuotiaita on ollut muutama mukana. Harrastus ei sinällään vaadi erityistaitoja, mutta luku- ja kirjoitustaito ovat tärkeitä. Liveroolipeleihin liittyy myös sääntöjä ja eri kokoisissa ryhmissä toimimista.

Larppaaminen koukuttaa. Tämän vahvistavat haastateltavani ja kertovat, että mielenkiintoisinta on tavallaan toisen henkilön rooliin asettuminen. Toinen heistä kertoi, kuinka oli saanut kokea hahmon kautta olevansa vahva, itsevarma ja suorasanainen – siis erilainen kuin itse koki olevansa. Larppaamisessa on kyse ikään kuin toisen henkilön elämän elämisestä. Fantasiamaailmoista samoja olotiloja kykenee kokemuksen jälkeen tuomaan omaan, normaaliin elämään niin halutessaan.

Onko larppaaminen sitten näyttelemistä? Haastateltavien mielestä niissä on jotain samaa, mutta osallistuakseen liveroolipeliin ei tarvitse osata näytellä. Larppaamisessa on enemmän kyseessä sekä kokemus toiseen henkilöön tai hahmoon eläytymisestä, että reagoimisesta ja toimimisesta pelin mukaisesti. Pelin edetessä erilaisiin tilanteisiin mennään omana itsenä, ei näytellä, vaan reagoidaan ja toimitaan fantasiahahmona. Toisten suoriutumista ei arvostella, eikä taidoilla edes ole niin väliä.

 

Larppaamisessa koetaan voimakkaitakin tunteita ja yllättäviä, haastaviakin tilanteita. Tärkeää harrastuksessa on turvallinen ympäristö, jossa osallistujat tai pelaajat voivat toimia niin, ettei kokemukset muodostu liian vaikeiksi. Haastateltavat kertovat, että larppaamiseen kuuluu tapahtumien läpi käyminen yhdessä tai pienemmissä ryhmissä. Larpin jälkeen osallistuja pääsee ”sanallistamaan” mitä on tuntenut tai mitä on tapahtunut pelin aikana. Osallistujan kannalta on tärkeää ymmärrys siitä, että vaikka pelin tilanteet eivät olleet ”oikeita”, niin tunteet olivat ja niitä saattaa käydä henkilökohtaisesti läpi vielä jälkikäteenkin.

Haastateltavat kertovat vielä, että tärkeintä larppaamisessa on turvallinen yhteisöllisyys. Harrastuksen alussa larppaaminen ja uusien asioiden kokeminen voi tuntua pelottavalta, mutta molemmat rohkaisevat muita kokeilemaan. Liveroolipelien vetäjät ovat haastateltavien kokemusten perusteella olleet kivoja ihmisiä ja toimineet pelin tukihenkilöinä. Hyvien kokemusten jälkeen molemmat odottavat tulevaisuudessa pääsevänsä kokeilemaan mahdollisimman monipuolisesti erilaisia hahmoja. Erilaiset ihmiset, paikat, teemat ja larpit ovat harrastamisen suola.

Kiitos haastattelusta Nea ja Inka!

Taitava Me Roolipelikerhon toiminta suunnitellaan harrastajien kanssa yhdessä ja toteutetaan eri teemoihin jakaantuvina työpajoina Savonlinnassa. Tällä hetkellä käynnissä on Larppauspaja ja Dungeons & Dragons -peliryhmä. Työpajat toteutetaan “matalalla kynnyksellä” niin, että kokeneempien harrastajien joukkoon pääsee myös uusia osallistujia (sekä lähi- että etätapaamisia voidaan järjestää). Yksittäisinä iltoina kokoontuvien pienten peliryhmien lisäksi tarkoitus on järjestää isompia liveroolipelejä osana Savonlinnan alueen kulttuuritapahtumia.

Jos kiinnostuit toiminnastamme tai haluat tietää lisää harrastuksesta, ota yhteyttä työpajakoordinaattoriin!